วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

F-5 Speaker box Black ModelF-5 Speaker box

Features

- ใช้กับ DVD และ คอมพิวเตอร์
- กำลังขยาย 40 W (RMS.)
- กำลังขยายลำโพงซับวูฟเฟอร์ 15 (RMS.)
- กำลังขยายลำโพงหน้า ซ้ายขวา 5 W X 2 (RMS.)
- กำลังขยายลำโพงหลัง ซ้ายขวา 5 W X 2 (RMS.)
- มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม Bass ได้อิสระ
- กำลังขยายลำโพงเซ็นเตอร์ 5 W X 1 (RMS.)